Javascript ei ole sallittu selaimessasi, palvelu ei toimi ilman sitä.
  • Start
  • Kontaktuppgifter
  • Tilläggsuppgifter
  • Övrigt information
  • Prov
×

Fel

×Generera koden SparaDu kan söka beställningar med hjälp av gårdssignum, kundnummer och e-post. Om PIN-kor är ställt, den måste finnas ocså i sökningsvillkor.

×
Skicka PIN-kod till e-post
Kombinerat med e -post?
Skicka

ID Gårdssignum Kundnummer Antalet prov Senast redigerad  
  Ge feedback
Lägg till e-postadress


Positionsbestämma provpunkterna med hjälp av kartan
Lägg till ett prov
Spara alla

Tillbaka Skicka beställningen

Beställningen har sänts till Markkarteringstjänst

Öppna därefter beställningens specifikationer som PDF-fil från länken nedan
och skriv ut uppgifterna till följebrev med provpaketet:


Öppna utskrift för beställning nr

Skicka proverna per post till följande adress: iljavuuspalvelu Oy, Asiakaspalautussopimus 601255, Graanintie 7, 50190 St:Michel.

Ni kan också uttrycka sig själv addressblankett till paket

Länken till PDF-utskiften har också skickats till Din e-postadress .
Med hjälp av den kan Du skriva ut eller granska beställningsspecifikationerna också senare

Gör ett nytt beställning, gå till Resultatmagasinet eller till Markkarteringstjänsts webbsidor.

  Ge feedback