Javascript ei ole sallittu selaimessasi, palvelu ei toimi ilman sitä.

Markkarteringsanalys

  • Start
  • Kontaktuppgifter
  • Tilläggsuppgifter
  • Övrigt information
  • Prov
  • Försändelse
×

Fel

×

Välja basskiftessignum

Avståndet från koordinaterna som rapporteras av enheten inom parentes

×Generera koden Spara


Inget prov.

Laddar basskiftets information

×

Anvisningar


Man kan justera det område som visas på kartan genom att klicka på funktionsknapparna i kartfönstret. Att zooma in en provpunkt sker med "Provområde" -knappen. Tillbaka till det ursprungliga området kommer man genom att klicka på "Original".


Lokalisera provet genom att föra kursorn på provpunkten och klicka en gång med vänstra musknappen. Överför platslokalisering till beställningsblanketten genom att klicka på "Spara" -knappen. I basskiftets signum -fältet kan man också skriva in basskiftets signum. Om möjligt, använd det 10-siffriga officiella EU-bassskiftets signum.


Om man vill, kan man radera en provplats genom att klicka på nytt kulan som pekar mot provplatsen med vänster musknapp och trycka på "Ta bort"-knappen i infofönstret


Om kartan visar inte dina bassskiftens gränser, även om du loggar in med kundnummer och gårdssignum, har Markkarteringstjänst inte de fullständiga EU-id:n för dina bassskiften och kan därför inte visa gränserna. Genom att lokalisera proven med hjälp av grundkartan och skriva in de 10-siffriga bassskiftets signum för varje prov i textrutan "Basskiftets signum" och göra sedan en beställning, kommer basskiftena att visas i Tuloslaari dagen efter analysresultat är klara och i Tilauslaari vid nya beställningen.

×

Du kan lägga till på / ta bort från kartan ett skifte genom att fylla i det 10-siffriga EU-skiftessignumet i textrutan nedan. Du kan lägga till / ta bort många skiften på en gång genom att avskilja signumen från varandra med kommatecken.

Lägg till skifte Ta bort skifte

På kartan syns endast sådana skiften för vilka tidigare levererats jordprov och basskiftessignum till Markkarteringstjänst.
Du kan söka beställningar med hjälp av gårdssignum, kundnummer och e-post. Om PIN-kor är ställt, den måste finnas ocså i sökningsvillkor.

×
Skicka PIN-kod till e-post
Kombinerat med e -post?
Skicka

  ID Gårdssignum Kundnummer Antalet prov Senast redigerad  
  Ge feedback
Lägg till e-postadress


Positionsbestämma provpunkterna med hjälp av kartan
Lägg till ett prov
Spara alla

Tillbaka Följande
Provtagningsdag
Leveransadress
Företag
Namn
Näradress
Postnr och postadr
Tel. nr
FO-nummer
Övrigt information
Gård
Kundnummer
Hemkommun (kod)
E-postadress
Resultaten önskas
Leverans av resultat
Tilläggsinformation
Prov
Nr och basskiftets signum, rekommendation + information / koordinater / Föreg.undersökning.jordart+mullhalt Beställda analyser

Tillbaka Skicka beställningen
Beställningen har sänts till Markkarteringstjänst

Öppna därefter beställningens specifikationer som PDF-fil från länken nedan
och skriv ut uppgifterna till följebrev med provpaketet:

Öppna utskrift för beställning nr 38

Skicka proven via post till följande adress:

Viljavuuspalvelu Oy
Asiakaspalautussopimus 601255
Graanintie 7, 50190 S:t Michel

Länken till PDF-utskiften har också skickats till Din e-postadress .
Med hjälp av den kan Du skriva ut eller granska beställningsspecifikationerna också senare


Skriv ut adressblankett för paket
Gör en ny beställning
tuloslaari.fi · viljavuuspalvelu.fi
  Ge feedback