Välkommen till Eurofins Agro:s elektroniska analysbeställningsystem.

Eurofins Markkarteringstjänst Ab och Suomen Ympäristöpalvelu har fusionerats och heter fr.o.m. 4.4.2017 Eurofins Agro. I fortsättningen kan ni leverera proverna antingen till S:t Michels eller Uleåborgs laboratorier. Eurofins Agro erbjuder marknadens mest omfattande analyser med snabb leveranstid.

Nu har du möjlighet att använda åskådliga kartbottnar som hjälp vid uppgöring av markkarteringsbeställning. Prova den nya egenskapen: DEMO.

Ifall det förekommer problem i samband med beställningen och du använder webbläsaren Internet Explorer, försök att beställa genom att använda någon annan webbläsare (t.ex. Google Chrome).

Välj typ av beställning och klicka på "Till beställningsblanketten" -knappen.

Ifall det är frågan om en markkarteringsanalys kan du logga in med lägenhetssignum och positionera provpunkterna på kartan. På så sätt får du utöver positionsdata också basskiftesignumet för provet. Kartmaterialet baserar sig på Landsbygdsverkets (Mavi) åkerskiftesregister. Du kan också göra beställningen utan att logga in varvid kartfunktionen inte är tillgänglig.
Typ av beställn.:

Markkarteringsanalys
Barranalys
Sportgräsmattor
Grönområden

Ladda ner koordinater från filen. För att ladda från filen tryck på Beställning med hjälp av GPS-apparater-knappen