Mikäli tilauksen yhteydessä ilmenee ongelmia ja käytät selaimena Internet Exploreria, niin kokeile tilata jollain muulla selaimella (esim. Google Chrome).

Välkommen till Eurofins Agro:s elektroniska analysbeställningsystem.

Eurofins Markkarteringstjänst Ab och Suomen Ympäristöpalvelu har fusionerats och heter fr.o.m. 4.4.2017 Eurofins Agro. I fortsättningen kan ni leverera proverna antingen till S:t Michels eller Uleåborgs laboratorier. Eurofins Agro erbjuder marknadens mest omfattande analyser med snabb leveranstid.

Bekanta dig med användningen av Beställningsboden med vår anvisningsvideo

Nu har du möjlighet att använda åskådliga kartbottnar som hjälp vid uppgöring av markkarteringsbeställning. Prova den nya egenskapen:

Välj typ av beställning och klicka på "Till beställningsblanketten" -knappen.

Ifall det är frågan om en markkarteringsanalys kan du logga in med lägenhetssignum och positionera provpunkterna på kartan. På så sätt får du utöver positionsdata också basskiftesignumet för provet. Kartmaterialet baserar sig på Landsbygdsverkets (Mavi) åkerskiftesregister. Du kan också göra beställningen utan att logga in varvid kartfunktionen inte är tillgänglig.
Typ av beställn.:

Markkarteringsanalys
Barranalys
Sportgräsmattor
Grönområden

Ladda ner koordinater från filen. För att ladda från filen tryck på Beställning med hjälp av GPS-apparater-knappen